Přihláška

Využijte online přihlášku pro urychlení administrativních úkonů

Odesláním formuláře - přihlášky souhlasíte s poskytnutím osobních údajů za účelem registrace osoby do vybraného kurzu, který poskytuje Autoškola Kříž. Údaje budou uchovány pouze nezbytně nutnou dobu a nebudou předávány třetím osobám.