PŘIHLÁSIT SE ONLINE

KONTAKTY NA UČITELE

KONTAKTY NA UČITELE
KONTAKTY NA UČITELE
Ing. Václav Kříž – podnikatel                   +420 602 286 633
soudní znalec – oceňování motorových vozidel
právní pomoc – přestupkové řízení
 
PhDr. Jaroslav Honsů                                     +420 602 380 669
výuka-výcvik skupin A,B,C,D,E
školení řidičů + profesní školení
zvládání krizových situací-škola smyku
právní pomoc – přestupkové řízení
 
Josef Drechsler                                                +420 607 853 889
výuka-výcvik skupiny B
přezkušování před zkouškou
 
Mgr. Pavel Střižík
výuka-výcvik skupiny B
 
Miroslav Kučera                                               +420 606 922 406
výuka-výcvik skupiny B
 
Pavel Vnenk                                                          +420 776 199 479
výcvik skupin B,C,D,E
 
Ondřej Štván                                                        +420 777 762 131
výcvik skupin A,B,C