Autoškola Kříž - Pobočka Příbram
Autoškola Kříž - Centrála Praha

Autoškola Kříž přijme učitele. Pro bližší informace kontaktujte Martina Kříže na info@autoskola-praha.cz nebo na tel. 724 094 070.

DRUHY ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Autoškola Kříž - učebna 1. Školení řidičů z povolání (profesní školení řidičů)- mimo řidiče na které se vztahuje bod č.2
2. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů platné od 1.4.2008 - vstupní i pravidelné školení
3. Školení ostatních řidičů - viz. : školení řidičů referentů
4. Školení bezpečné, defenzivní a ekonomické jízdy - viz.: vyšší škola řidičů a škola smyku
Druhy školení řidičů uvedené bod body 1) a 3) provádíme podle požadavku objednatele v prostorách našich učeben nebo v prostorách objednatele a v termínech podle dohody .
Školení uvedené pod bodem 2) - Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů - je nutno provádět striktně v souladu se zákonem pouze v našich učebnách.

Autoškola Praha

Certifikace kvality.

Autoškola Kříž Praha - certifikát kvality

Dne 15.ledna 2005 získala Autoškola Kříž certifikát systému jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001.
Certifikaci firmy provedl Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o..