Autoškola Kříž - Pobočka Příbram
Autoškola Kříž - Centrála Praha

Autoškola Kříž přijme učitele. Pro bližší informace kontaktujte Martina Kříže na info@autoskola-praha.cz nebo na tel. 724 094 070.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ A- VÝCVIK A VÝUKA PRO SKUPINU A

SUZUKI  GLADIUS  SFV 650  - Na tomto motocyklu bude prováděn výcvik.Minimální věk: 24 let nebo 2 roky A2
Vozidlo: SUZUKI GLADIUS SFV 650 
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka.Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.
     
Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů ( přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane plán přednášek, a může začít.
     
Platba se provede v hotovosti nebo převodem z účtu.
Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.
 

Praktický výcvik na motocyklu začíná na cvičné ploše, kde získáte pod dohledem instruktora základní dovednosti a poznáte ovládací prvky motocyklu a naučíte se motocykl ovládat. Naučíte se řádně na motocykl obléci, upevnit přilbu a další nezbytnosti. Po tomto úvodě budete cvičit rozjíždění, přeřazování rychlostní stupňů, zpomalování a zastavení.

V dalších hodinách pak tyto znalosti budete prohlubovat jízdou v malém provozu a postupně si budete zvykat na hustší městský provoz i provoz na rychlostní silnici s využitím všech převodových stupňů.

Ve třetí etapě výcviku již jen zdokonaluje nacvičené a učíte se samostatnosti bez pomáhání učitele. A jste připravováni na závěrečné zkoušky. Po absolvování všech hodin jízdy ( zákonné minimum, či se dohodnete s učitelem výcvik ještě dopilovat přikoupením dalších hodin) budete zapsáni na zkoušku.

Před zkouškou z pravidel bychom ještě rádi přezkoušeli vaše znalosti z pravidel provozu. Po tomto přezkoušení dostanete zpravidla termín zkoušek.

Počet hodin - individuální výcvik (možnost domácí výuky s povinností navštívit příslušný počet konzultací)
Praktická jízda 13 hodin
Teorie 12 hodin
Praktická údržba 1 hodina
Zásady první pomoci 4 hodiny

Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
(Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.)

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.

PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

  1. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař) 
  2. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, 
  3. lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

Acrobat ReaderK prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Formuláře a odkazy se otevírají v novém okně.

Ceník výcviku a výuky pro skupinu

Základní cena
A 10 300,- Kč
Doplňkové jízdy (výcvik)
Jedna hodina výcviku - jízda s učitelem na zadním sedadle motocyklu 500,- Kč
Jedna hodina výcviku - samostatná jízda 800,- Kč
Jedna hodina výcviku - na cvičné ploše 650,- K4
Jedna hodina prostoje (neomluvená neúčast na výcviku) 500,- Kč
Opravné zkoušky
Zkouška z jízdy (1. část/2. část) 750,-/900,- Kč
Zkouška z "předpisů" 100,- Kč
Storno výcviku 25 %
Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu
1.zkouška" 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč
Tyto poplatky nemají s autoškolou nic společného."

Neomluvená absence viz. ceník hodin. Cena je za kompletní výcvik včetně 1. Zkoušky a DPH.

Přihláška výcviku