Autoškola Kříž - Pobočka Příbram
Autoškola Kříž - Centrála Praha

Autoškola Kříž přijme učitele. Pro bližší informace kontaktujte Martina Kříže na info@autoskola-praha.cz nebo na tel. 724 094 070.

ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Z  A1 NA A2 (A DO 35 KW)

Honda CB 500  35 KW  - Na tomto motocyklu bude prováděn výcvik.Minimální věk: 18 let
Vozidlo: Motocykl Honda CB 500 35 KW
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka.Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.
Pokud při odevzdání přihlášky žadatel nesplňuje věkovou hranici 18 let musí být přihláška podepsaná zákoným zástupcem.
Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů ( přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane plán přednášek, a může začít.
Platba se provede v hotovosti nebo převodem z účtu.
Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.
 

Praktický výcvik na motocyklu začíná na cvičné ploše, kde získáte pod dohledem instruktora základní dovednosti a poznáte ovládací prvky motocyklu a naučíte se motocykl ovládat. Naučíte se řádně na motocykl obléci, upevnit přilbu a další nezbytnosti. Po tomto úvodě budete cvičit rozjíždění, přeřazování rychlostní stupňů, zpomalování a zastavení.

V dalších hodinách pak tyto znalosti budete prohlubovat jízdou v malém provozu a postupně si budete zvykat na hustší městský provoz i provoz na rychlostní silnici s využitím všech převodových stupňů.

Ve třetí etapě výcviku již jen zdokonaluje nacvičené a učíte se samostatnosti bez pomáhání učitele. A jste připravováni na závěrečné zkoušky. Po absolvování všech hodin jízdy ( zákonné minimum, či se dohodnete s učitelem výcvik ještě dopilovat přikoupením dalších hodin) budete zapsáni na zkoušku.

Před zkouškou z pravidel bychom ještě rádi přezkoušeli vaše znalosti z pravidel provozu. Po tomto přezkoušení dostanete zpravidla termín zkoušek.

Počet hodin - individuální výcvik (možnost domácí výuky s povinností navštívit příslušný počet konzultací)
Praktická jízda 7 hodin
Teorie 12 hodin
Praktická údržba 1 hodina
Zásady první pomoci 2 hodiny

Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
(Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.)

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.

PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

  1. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař) 
  2. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, 
  3. lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

Acrobat ReaderK prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Formuláře a odkazy se otevírají v novém okně.

Ceník výcviku a výuky pro skupinu

Základní cena
A1 na A2 (formou doplňkové zkoušky z praktické jízdy) 4 500,- Kč
Doplňkové jízdy (výcvik)
Jedna hodina výcviku - jízda s učitelem na zadním sedadle motocyklu 500,- Kč
Jedna hodina výcviku - samostatná jízda 800,- Kč
Jedna hodina výcviku - na cvičné ploše 750,- Kč
Jedna hodina prostoje (neomluvená neúčast na výcviku) 500,- Kč
Opravné zkoušky
Zkouška z jízdy ( 1.část/2. část) 750,-/900,- Kč
Zkouška z "předpisů" 100,- Kč
Storno výcviku 25 %
Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu
1.zkouška" 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč
Tyto poplatky nemají s autoškolou nic společného."

Neomluvená absence viz. ceník hodin. Cena je za kompletní výcvik včetně 1. Zkoušky a DPH.

Přihláška výcviku