Autoškola Kříž - Pobočka Příbram
Autoškola Kříž - Centrála Praha

Autoškola Kříž přijme učitele. Pro bližší informace kontaktujte Martina Kříže na info@autoskola-praha.cz nebo na tel. 724 094 070.

ŠKOLENÍ OBSLUHY TACHOGRAFU

(Teoretické školení řidičů profesionálů v ovládání EC a digitálního tachografu.)

Obsahová náplň školení

Právní rámec dané problematiky

Informace o EC tachografech

Seznámení s různými konstrukcemi digitálních tachografů

Činnost řidiče při poruše EC a digitálního tachografu

Řešení nejčastějších problémů provozu opatřených EC a digitálním tachografem

Školení řidičů profesionálů v ovládání digitálního tachografu provádíme na základě požadavku a to jak v našich učebnách, tak i v prostorách žadatelů.
Další informace nebo objednávku školení můžete učinit na tel.: 318 626 636,
602 281 306 nebo e-mailu: as.kriz@volny.cz